• rabat
  • opieka
  • wypozyczalnia
  • wizyta

Usługi położniczo-pielęgniarskie w domu

Wizyta patronażowa

Na wizytę patronażową umawiamy się telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, termin określa mama. W trakcie spotkania oceniany jest ogólny stan zdrowia dziecka i matki, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informujemy o konieczności wizyty lekarskiej.

Położna bada ogólny stan dziecka (np. pępek, kolor skóry, ciemiączko, odruchy neurologiczne), udziela informacji o tym jak należy pielęgnować dziecko oraz odpowiada na pytania rodziców. W trakcie wizyty patronażowej rodzice mogą się nauczyć między innymi jak przewijać, kąpać i karmić niemowlaka.

Podczas wizyty patronażowej położna zbiera wywiad od mamy, pyta czy występują u niej dolegliwości. Następnie bada stan zdrowia kobiety: ocenia stan obkurczenia macicy oraz piersi i krocza lub rany po cięciu cesarskim. Na końcu położna udziela porad dotyczących powrotu do codziennej aktywności.